Narkotyki – jak działają na kierowcę?

Stosowanie narkotyków zaburza odbiór i ocenę bodźców zewnętrznych. W rezultacie kierowca nieprawidłowo reaguje na różne sytuacje, podejmuje ryzykowne i nieracjonalne działania. Jazda pod wpływem substancji psychoaktywnych innych niż alkohol może być śmiertelnie niebezpieczna.

Amfetamina

Zażycie amfetaminy zazwyczaj zwiększa pewność siebie, upośledza zdolność myślenia oraz analizy i oceny sytuacji. Działanie narkotyku utrzymuje się nawet do kilkunastu godzin, w zależności od przyjętej dawki. Obecność amfetaminy w organizmie można wykryć podczas szybkiego testu z użyciem krwi, śliny lub moczu. Test potwierdzi zawartość narkotyku nawet po kilku dniach od zażycia. U osób, które stosują amfetaminę regularnie, nawet w niewielkich ilościach, test zawsze będzie wskazywał wynik pozytywny.

Jak amfetamina działa na kierowcę:

 • wzmaga aktywność ruchową
 • zwiększa skłonność do ryzykownej jazdy i osiągania dużych prędkości
 • zmniejsza uczucie zmęczenia, a następnie wywołuje wyraźne osłabienie
 • powoduje nadpobudliwość.

Metamfetamina i ecstasy

Oba narkotyki są pochodnymi amfetaminy, dlatego sposób ich działania jest bardzo podobny. Działanie obu środków może utrzymywać się do kilkunastu godzin. Wykrywalność w testach narkotykowych również jest mocno zbliżona.

Kokaina

Zażycie kokainy skutkuje odczuciami podobnymi jak w przypadku amfetaminy. Obie substancje zwiększają pewność siebie i subiektywnie wyostrzają odbiór bodźców zewnętrznych. W rzeczywistości jednak zaburzają prawidłowe myślenie, analizę i ocenę sytuacji. W rezultacie odurzona osoba może reagować nieadekwatnie i podejmować ryzykowne decyzje. Kokainę można wykryć po ok. 30 minutach od zastosowania. W moczu narkotyk jest wykrywalny do 7 dni od zażycia.

Jak kokaina działa na kierowcę:

 • podwyższa aktywność
 • zaburza koncentrację
 • zwiększa skłonność do ryzykownej jazdy
 • powoduje osłabienie i znużenie.

Marihuana i haszysz

Oba narkotyki wywołują euforię i mogą powodować halucynacje. Działają odprężająco, ale sprawiają także, że odbiór bodźców zewnętrznych jest zaburzony. Efekty działania pojawiają się niemal natychmiast po wypaleniu skręta i trwają od kilku do nawet 12 godzin. Narkotyk może utrzymywać się w organizmie przez kilkanaście dni. U osób, które stosują go często i regularnie, obecność środka odurzającego można wykryć nawet do roku od ostatniego zażycia.

Jak marihuana i haszysz działają na kierowcę:

 • opóźniają czas reakcji
 • powodują nadwrażliwość na światło
 • zaburzają koncentrację
 • upośledzają zdolność oceny odległości
 • powodują senność
 • spowalniają odbiór bodźców zewnętrznych.

Heroina

Narkotyk może prowadzić do zobojętnienia, wywoływać stany otępienia i obniżać zdolność koncentracji. Pierwsze skutki działania są widoczne bardzo szybko i utrzymują się przez parę dni. Heroinę można wykryć jeszcze przez kilka dni od zastosowania.

Jak heroina działa na kierowcę:

 • spowalnia ruchy
 • upośledza myślenie
 • zaburza widzenie
 • wydłuża czas reakcji na bodźce
 • powoduje senność i apatię.

LSD i grzyby halucynogenne

Środki te powodują nagłe i nieprzewidywalne zaburzenia psychiczne: halucynacje, zaburzenia myślenia i rozumienia otaczającego świata. Czas wystąpienia objawów w dużej mierze zależy od dawki oraz sposobu przyjęcia. Działanie utrzymuje się do kilku godzin.

Jak LSD i grzyby halucynogenne działają na kierowcę:

 • uniemożliwiają prawidłową ocenę sytuacji
 • wywołują niebezpieczne reakcje na bodźce
 • silnie zaburzają koncentrację
 • powodują widzenie rzeczy, których nie ma
 • wywołują uczucie bycia obok siebie.

Dopalacze

Są to wyjątkowo groźne substancje, które powodują poważne konsekwencje zdrowotne. Mogą prowadzić do silnego zatrucia, a nawet do śmierci. Skutki stosowania dopalaczy to m.in. silne bóle i zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, utrata przytomności, problemy z koncentracją, stany lękowe, problemy z oddychaniem, omamy i halucynacje, myśli samobójcze, zaburzenia koordynacji i drżenie rąk, napady paniki, niekontrolowane wybuchy agresji.

Jak dopalacze wpływają na kierowcę?

Działanie może być podobne do działania innych narkotyków lub alkoholu, jednak ze względu na różny, często nieznany skład dopalaczy nie sposób przewidzieć, jak zadziałają w konkretnym przypadku. Mogą powodować halucynacje, senność, uczucie zmęczenia, przyspieszenie bicia serca.

Na podstawie: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Prowadzenie pojazdów, a substancje psychoaktywne.